Život me umorio, a moje svjetlo nosiš ti.
Za što bih se borio sam bez tvoje ljubavi?